Menu Zavřeno

Servopohony

Servo pohon SP 2×1 Analog / DCC

Na modelovém kolejišti lze ovládat výhybky, semafory nebo závory různými způsoby: elektromagnety, motorky se složitými převody nebo jinými speciálními přípravky.
Servopohon 2×1 je elektronická programovatelná jednotka s řadou funkcí pro optimální ovládání důležitých prvků na modelovém kolejišti pomocí modelářských serv. V první řadě byl vývoj směřován na ovládání výhybek, mechanických semaforů a závor. V konečném výsledku však může být jednotka použita na ovládání mnoha jiných zařízení a doplňků.

Označení SP 2×1 A (D) napovídá, že jednotka má dva samostatné, individuálně programovatelné systémy, každý s jedním servem na výstupu.  Písmeno „A“ znamená analogové ovládání klasickými tlačítky a „D“ možnost připojení přímo na DCC ústřednu. V případě varianty „D“ je servopohon možno ovládat, jak již bylo zmíněno, přímo z ústředny bez nutnosti použití externího DCC dekodéru, ten je již zabudován přímo v servopohonu. Současně zůstala také zachována možnost analogového ovládání.

Uživatel si jednoduchým způsobem může volit, jaký prvek bude ovládat:

  • Výhybky mají definovaný plynulý pohyb z jedné polohy do druhé a rychlost je možné volit z několika možností.
  • Semafor se vyznačuje reálným průběhem pohybu, kdy se v polovině na okamžik zastaví a poté pokračuje do druhé polohy. Je to dáno tím, že v reálu obsluha musí přehmátnout a tím vzniká časová prodleva. Mimo rychlosti lze také volit délku prodlevy ze dvou hodnot.
  • Závory mají také svoji vlastnost – v dolní poloze je proveden krátký překmit, opět lze volit ze dvou velikostí.

Při programování jednotky lze libovolně nastavit počáteční i koncový bod pohybu serva, volit rychlost, hodnoty časové prodlevy pro semafor i  velikost překmitu u závor. Ovládací vstupy jsou ošetřeny proti zákmitům, rušení i proti přepětí. Indikace o stavu a o pohybu serva je dvojí, jednak na jednotce samotné a dále je vyvedena na konektor pro rozvod do ovládacího panelu. Jednotka blikáním indikace dává informaci, že servo je v pohybu. Aby při pohybu více serv najednou neblikal ovládací panel zcela chaoticky, lze jednotky vzájemně synchronizovat. Pak je indikace stejnoměrná. Další významnou vlastností je možnost zpožděného připojení na napájení a odpojení motoru koncové poloze. Důvod pro zavedení těchto funkcí je ryze praktický. Při zapnutí kolejiště, kdy je instalováno více serv klasickým způsobem, dojde k nekontrolovatelnému zákmitu serv a tím také k velkému proudovému rázu na napájecí zdroje. Je nutné si uvědomit, že záběrový proud je minimálně 0,5 A. To vede k požadavku na extrémně dimenzované zdroje. Všechny ovládané prvky na kolejišti sebou „škubnou“ maximální rychlostí a nastaví se do počáteční pozice. Zpožděné připojení serv na napájení zajistí postupné připojení všech serv na zdroje v časovém sledu a hlavně serva po zapnutí zůstanou v klidu. Výhybky se nepřehazují tam i zpět, semafory a závory maximální rychlostí nemění svoji polohu. Funkce odpojení motoru serva v koncové poloze chrání servo před poškozením, pokud vlivem mechanických změn či závad na kolejišti nemůže servo dojet do koncové polohy. Uplatní se to hlavně z dlouhodobějšího hlediska. 
Jednotka si pamatuje všechny parametry o poloze a pohybu serva po celou dobu činnosti, takže po odpojení napájení a opětovném zapnutí pokračuje v pohybu z místa, kdy vypadlo napájení, nebo setrvá v poslední koncové poloze před vypnutím. 
Součástí jednotky je i dvojice relé pro každé servo. Jejich činnost je dána polohou serva a dá se využít mnoha způsoby. V jedné krajné poloze je jedno servo přitažené a druhé v klidu. Při pohybu serva jsou obě relé odpadlá a v druhé koncové poloze je první relé odpadlé a přitažené je druhé relé. Původním cílem bylo jejich prostřednictvím napájet jazyky výhybek a tím odstranit zásadní problém s jejich oxidací a nevodivostí. Je to častý problém, kdy vlak na výhybce zůstane stát, protože jazyky výhybek nejsou díky špatnému kontaktu napájeny. Konečné využití je však daleko širší a záleží jen na možnostech a cílech uživatele.

Technická data jednotky SP 2×1 A (D)

Počet ovládaných vstupů2
Volitelné rychlosti *)1
Rychlost 15
Rychlost 23,5 st/s
Rychlost 37,0 st/s
Rychlost 428,0 st/s
Rychlost 556,0 st/s
Prodleva pro semafor0,5 a 1,0 s
Překrmit závory2 hodnoty
*) Uváděné rychlosti ve stupních za sekundu jsou orientační. Záleží na použitém servu a mohou se částečně lišit.
Napájení8 – 20 Vss
Odběr ze zdroje (bez serv)80 mA/12V
Zpoždění zapnutí napájení0,3 s
Zpoždění vypnutí motoru2 s
Kmitočet indikace polohy LED2 Hz
Připojení vnější indikace max.5 V 50 mA

Po dohodě lze v programu oproti standartnímu provedení měnit řadu nastavených hodnot:

  • rychlost blikání indikace
  • délku prodlev u semaforu
  • velikost překmitů u závor
  • rychlosti pohybu serva
  • čas zpožděného připojení k napájení
  • čas odpojení motoru v koncové poloze

Označení jednotky a význam jednotlivých kódů

SP 2×1 A (D) P11 Vxxxx

1 xosazení relé pro zpožděné připojení serva po zapnutí a odpojení motoru po najetí na koncovou polohu
1relé osazena
0relé neosazena
P x 1osazení relé pro ovládání dalších periferií
1relé osazena
0relé neosazena
xxxxkód verze programu včetně zakázkového provedení sw

Jednotku SP 2×1 lze podle uvedené tabulky dodat v plném vybavení nebo bez výstupních relé a nebo také bez relé pro připojení na zdroje a odpojení motoru v koncové poloze. Ve výrobním programu je i varianta pro napájení jen 5 V. Záleží na použití a úvaze.

V nabídce jsou mimo zmíněných servopohonů i další prvky:
Klasická i lineární serva, serva s vyvedeným motorkem pro možnost jejich vypínání, držáky serv, táhla a bovdeny.

Ceník jednotlivých provedení a komponentů:

SERVOPOHONYKč bez DPHKč bez DPH
SP 2×1 A P11485,-SP 2×1 D P11535,-
SP 2×1 A P01415,-SP 2×1 D P01465,-
SP 2×1 A P10420,-SP 2×1 D P10460,-
SP 2×1 A P00365,-SP 2×1 D P00405,-
SERVA
Servo klasik115,-Servo klasik upravené130,-
OSTATNÍ
Držák serva25,-Konektor 2 pin3,50
Konektor 3 pin4,-Konektor 7 pin6,50

Uživatelská dokumentace

Uživatelský manuál „Analog“ SP 2×1 A
Uživatelský manuál „DCC“ SP 2×1 D
User manual „Analog“ SP 2×1 A (ENG)
User manual „DCC“ SP 2×1 D (ENG)
Bedienungsanleitung „Analog“ SP 2×1 A (DEU)
Bedienungsanleitung „DCC“ SP 2×1 D (DEU)