Menu Zavřeno

Billboard

Volně programovatelný elektronický billboard umožňuje zobrazení velkého množství reklamních snímků stejně jako v reálném životě. Velikost panelu je 38 x 20 mm a podle uvážení je možno jej použít ve všech třech velikostech HO, TT a N. Je to dáno faktem, že ve skutečnosti je mnoho různých velikostí těchto reklamních panelů a nedá se tedy jednoznačně určit, pro jakou velikost kolejiště by se panel mohl použít.  Uživatel může využít nahrané snímky nebo si vytvořit nové, libovolně je kombinovat, časovat délku zobrazení i volit přechody mezi jednotlivými snímky.

Celý model je složen ze samotného billboardu s nastavitelnou výškou sloupu a z elektroniky, kde jsou na SD kartě uloženy jednotlivé snímky. V základním stavu je na SD kartě nahrána sada reklamních snímků poskládaných do čtyřech skupin, které může uživatel libovolně měnit přepínačem na krabičce s elektronikou. Na zmíněnou SD kartu se vejde až několik tisíc snímků, což asi nikdy nebude v plném rozsahu využito. Součástí ovládacího programu je i řada přechodů mezi jednotlivými snímky (například prolínání snímků, přechod z jedné strany na druhou vertikálně i horizontálně, pomalu nebo rychle…). Tyto přechody si uživatel může také libovolně vybírat a tím dosáhnout požadovaného efektu. Podrobný popis programování – vytváření snímků, jejich ukládání na SD kartu a výběr přechodů je podrobně popsán v manuálu, který je ke stažení na konci této stránky.

Za zmínku ještě stojí jedna vlastnost, jas displeje reaguje v závislosti na okolním osvětlení. Součástí balení je i fotoodpor, který se zabuduje na vhodné místo do kolejiště. Tato vlastnost se ovšem dá i vypnout a potřebný jas se na požadovanou úroveň pak nastavuje trimrem v elektronice. Napájení modelu je v rozsahu 9-20 Vss.

Ceník

Kč bez DPH
Billboard2.390,-

Dokumentace

Uživatelský manuál Billboard