Menu Zavřeno

Železniční přejezd

Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových kolejištích a  simuluje chování reálného přejezdu. Lze jej ovládat ručně a nebo automaticky. V takovém případě pomocí optických senzorů detekuje vlak, aktivuje přejezd  (světelná a zvuková signalizace). Po opuštění přejezdu se opět uvede do klidového stavu – přestanou blikat červené a později začne blikat  bílá….

Cu vodiče s pájitelnou izolací

Měděný vodič o průměru 0,2 a 0,3mm je přínosem při výrobě prototypů desek plošných spojů, kdy není vhodné nebo možné z mnoha důvodů vyrábět desky plošných spojů.

Elektronická stavebnice

Používání zkušebních propojovacích polí je dlouhodobě ověřená zkušenost, kdy lze navrhované zapojení postavit a oživit za zlomek času oproti klasickému letování na univerzální desku plošných spojů. Realizací navrhovaného zapojení na propojovacích polích ušetříme minimálně 90 procent času než při letování a při oživování je tento poměr úspory času obdobný. Nezanedbatelné hledisko je i úspora materiálu…

Osvětlení modelové železnice

Tento elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a  osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých světel. V režimu veřejného osvětlení simuluje různé druhy světel – sodíkové a rtuťové výbojky, LED, halogen nebo žárovky. To znamená, že můžeme volit plynulé rozsvícení až do maximálního svitu s nastavitelnou rychlostí (rtuťové, sodíkové a halogenové výbojky).

Servo pohon SP 2×1

Na modelovém kolejišti lze ovládat výhybky, semafory nebo závory různými způsoby: elektromagnety, motorky se složitými převody nebo jinými speciálními přípravky. Servo pohon 2×1 je elektronická programovatelná jednotka s řadou funkcí pro optimální ovládání důležitých prvků na modelovém kolejišti pomocí modelářských serv. V první řadě byl vývoj směřován na ovládání výhybek, mechanických semaforů a závor. V konečném výsledku však může být jednotka použita na ovládání mnoha jiných zařízení a doplňků.